Wegwijs in het Verkeer!

Menu


De verkeersregels » Voorrang

Voorrang

De belangrijkste verkeersregel is het verlenen van voorrang. Dit komt doordat we elkaar altijd weer tegen komen op kruisingen en splitsingen van wegen, en wie gaat er dan voor?

De eerste vraag die we ons moeten stellen is:
is het kruisend verkeer of verkeer op dezelfde weg.
  • Kruisend verkeer: verkeer dat elkaar op twee wegen uit verschillende richtingen nadert.
  • Verkeer op dezelfde weg: verkeer dat elkaar tegemoet komt of in dezelfde richting gaat op dezelfde weg. Deze weg hoeft niet dezelfde naam of bestratingvorm te hebben. Ook trottoirs, voet-, fiets- en ruiterpaden die parallel aan de rijbaan lopen, worden hierbij betrokken.
Kruisend verkeer
Bij kruisend verkeer geven bestuurders elkaar voorrang volgens onderstaande regels:
  • bestuurders van voorrangsvoertuigen met zwaailicht en sirene gaan voor alles en iedereen;
  • bestuurders op de voorrangsweg gaan voor bestuurders op andere wegen;
  • bestuurders op verharde wegen gaan voor bestuurders op onverharde wegen;
  • op gelijkwaardige wegen gaan trams voor andere bestuurders. Daarna gaat de van rechts komende bestuurder voor.

 

 

Bij kruisend verkeer wordt alleen gesproken over bestuurders, dus voetgangers doen hier helemaal niet in mee en moeten iedereen voor laten gaan. Verkeer op dezelfde weg
Bij verkeer op dezelfde weg maakt het soort voertuig of het soort wegdek niet uit. Er zijn maar twee mogelijkheden: je komt de ander tegemoet of je gaat dezelfde kant uit als de ander.
De enige regel die telt is: Recht doorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor afslaand verkeer.
Ook voetgangers zijn 'verkeer' en delen dus mee in deze regel. Ook zij mogen bij het afslaan dus niet 'gesneden' worden.De enige uitzondering is de tram. Die mag rechtsaf of linksaf doordrukken en daarbij het verkeer op dezelfde weg de pas afsnijden. Willen twee verkeersdeelnemers naar dezelfde richting afslaan (de één linksaf en de ander rechtsaf) dan geldt de regel: "kleine bocht gaat voor grote bocht". Het maakt niet uit welk vervoersmiddel er gebruikt wordt, want rechtsaf gaat voor linksaf.
Naar boven