Wegwijs in het Verkeer!

Menu


De verkeersborden » Verbodsborden

Verbodsborden

Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor

Gesloten voor voetgangers


Naar boven